Steven Vekeman

Voorzitter

Jan Cansse

Secretaris en Penningmeester

Van Audenhove Rik

Hoofdbestuurder

Joris De Groote

Jens Cansse

Media verantwoordelijke

Filip Debacker

PR

Stephan Bourlau

PR

De supportersclub VZW ARNE MARIT heeft als doelstelling de leden een optimale supporters beleving te bieden. De ingezamelde gelden via lidgeld, merchandising of activiteit worden in eerste instantie gebruikt voor opstart van VZW en het onderhoud van de website te financieren. De resterende gelden zullen voor 50% terugkeren naar de leden via éénmalige akties ( transport supporters, gift, gratis consumptie in lokaal, andere ...  ( alle adviesen zijn welkom via de ledenpagina )

De resterende 50% zal worden gebruikt om Arne te ondersteunen.